Deprese

To co zde zmiňuji se nevztahuje na depresivní stavy způsobené léky, organickým poškozením mozku nebo deprese přidružené v důsledku celkové poruchy metabolismu. Je to určitý úhel pohledu na problematiku deprese, moje úvahy a zkušenosti z praxe (ať už psychiatrické nebo psychoterapeutické).

Co je to deprese? Soubor příznaků jako je: např ztráta energie, ztráta vůle vyvíjet aktivitu, neprožívání radosti, může se objevit snížená nebo zvýšená chuť k jídlu, poruchy spánku, ztráta jakéhokoliv životního smyslu a s tím se můžou objevit i myšlenky na sebevraždu., Co může za depresi? Podle mého názoru naše dispozice pro depresi je to, jak jsme se naučili čelit životním situacím, jak bereme sami sebe, jak přijímáme život jako takový. Dále jaké místo v něm zaujímáme, jakou máme kapacitu pro danou situaci a kolik zdrojů (podpory) máme když se nám něco přihodí. 

 

Deprese je jako oblak bezmoci a beznaděje různé hloubky. Naše vitalita se vytratila a my se k ní nemůžeme dostat. Vnímání reality je zkreslené depresivním prožíváním. Naše úroveň vědomí je nastavena do bezmoci, zoufalství a studu. Když se cítíme bezmocní nejsme v kontaktu sami s sebou a už vůbec ne se zdravou vitalitou, zdravou agresí , tím hybným místem, které nás zdravě žene dopředu, do života. Je to stav vědomí, kdy naše vnitřní síla (zdravá agresivita) je obrácená dovnitř proti nám samotným. Místo, abychom jí pustili směrem kam patří, ať už je to někdo, něco, či daná situace, nevědomě jí otáčíme do sebe a tím se zbavujeme vlastní síly, stáváme se bezmocní (depresivní). 

Nejvíce je na celé této situaci těžké, že si jí takto neuvědomujeme, zlost ani nepociťujeme, protože kdybychom jí pociťovali, nebyly bychom depresivní, to už bychom začali být propojeni se svou silou a mohli bychom zlost použít, jako dobrého prostředníka k znovu nalezení rovnováhy.

Někdy je velmi těžké se ke své síle znovu dostat, často ani nevíme, že nějakou osobní silou disponujeme, a že vše záleží na nás. Proto je dobré vyhledat pomoc a nepřijmout tento stav jako realitu.  Porozumění svému stavu - náhled je první podmínka na cestě k znovuobjevení své vitality.

Záleží taky do jaké depresivní hloubky jsme se dostali, proto někdy mohou být namístě i psychiatrické léky, jako start, aby vůbec  mohlo dojít k náhledu na svůj zdravotní stav. Psychoterapie je ale i v tomto případě důležitou součástí léčby. Protože vlastní vhled do problému, práce na zlepšení přístupu  k sobě samému a k životním situacím a hledání dobrých osobních zdrojů je dobrý předpoklad, abychom byli na případné další životní situace lépe vybaveni a nereagovali jsme při další zátěži opět depresí.

Befit

Soukromou praxi poskytuji pod IČ: 74152262, nabízím psychiatrické a psychoterapeutické služby. Soukromá praxe nespadá mezi zdravotnické zařízení a zdravotnické služby.

KONTAKT

Psychoterapeut, Psychiatr a PBSP terapeut
MUDr. Olga Svobodová

Belgická 23, Praha 2 (blízko metra Náměstí Míru)
+420 605 908 534
osvob@centrum.cz

Moje moto:

Život máme jen jeden, a proto je škoda ho nežít naplno. Někdy se nám to nedaří, protože nás trápí nebo nám v tom brání tělesné nebo psychické problémy. Stejně jako dopřejeme svému tělu v nemoci péči tělesnou, je potřeba pečovat i o stav naší mysli. Nebojte se i v této oblasti podělit o svůj problém s odborníkem.

Search